RK

Balansekompasset

Frostrøyk idé og design/ Sarah Engan Johansen
2012

Internship-prosjekt for Balansekompasset, websidelayout laget i Wix. Prosjektet er ikke ferdig og fullføres av Frostrøyk idé og design. Profilen og tilhørende logo er også utviklet av Frostrøyk.

https://www.frostroyk.com/