RK

Balansekompasset

Frostrøyk idé og design/ Sarahn Engan Johansen
2012

Internship prosjekt for balansekompasset, websidelayout laget i Wix, prosjektet er ikke ferdig og fullføres av frostrøyk idé og design, profilen og tilhørende logo er også utviklet av Frostrøyk.

https://www.frostroyk.com/