RK
Screen Shot 2015-11-11 at 12.25.23.png

Team Kvam

Logo

Anunatak / Heidi Leren
2010

Design av logo for Hundeslede-teamaet Team Kvam. Logoen ble utformet i sammenheng med Finnmarksøpet 2010. Logotype-design i sammarbeid med Anunatak AS.