RK
Screen Shot 2015-11-11 at 12.25.23.png

Team Kvam

Logo

Anunatak / Heidi Leren
2010

Design av logo for Hundeslede teamaet Team Kvam, logoen ble utformet i sammenheng med Finnmarksøpet 2010. Logotype design i sammarbeid med Anunatak AS.